Klinik på 1. sal

Reception og venteværelser

Lægekonsultations rum

Undersøgelsers rum

Til omklædning

Sygeplejerske konsultation og blodprøvetagning

3/4D Ultralyde gravididitesskanings rum